Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt Sievin seurakunnan kirkkoherranvaalin toimitettavaksi siten, että se alkaa Sievin kirkossa sunnuntaina 14.5.2023 klo 10.00 pidettävän päiväjumalanpalveluksen jälkeen. 

Kirkkoherranvaali alkaa kirkossa sunnuntaina 14.5.2023 klo 11 ja päättyy kello 20.

 

Ehdolla kirkkoherranvaalissa ovat:

1. vaalisijalla Karkkilan seurakunnan II seurakuntapastori TM Mertsi Saarela 

2. vaalisijalla Sievin seurakunnan vt. kirkkoherra TM Olli Luhtasela 

 

Ennakkoäänestys ja kotiäänestys toimitetaan Sievin seurakunnassa 8.- 12.5.2023 klo 9.00–18.00. 

Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 7 maanantaista 8.5.2023 perjantaihin 12.5.2023, joka päivä kello 9–18.

Tämän lisäksi ennakkoäänestää voi seuraavissa paikoissa:

Ma 8.5.2023 klo 11–13 ja Pe 12.5.2023 klo 12–14 Kirjasto, osoite Haikolantie 19, 85410 SIEVI

Ti 9.5.2023 klo 10.30–12.00, Lukio, osoite Jussinmäentie 2 B, 85410 SIEVI

Ti 9.5.2023 klo 12–14 Korhosen koulu, osoite Koulukatu 8, 85310 SIEVI

Ti 9.5.2023 klo 9–11 Kiiskilän koulu, osoite Kiiskilänkylätie 74, 85470 SIEVI

 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan ennakkoäänestysviikon aikana. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 9.5.2023 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta.

Ota yhteyttä