Uutislistaukseen

Tiedote Sievin kirkkovaltuuston kokouksesta 5.9.2022

5.9.2022 20.04

Sievin seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt seurakunnan uuden strategian vuoteen 2026 Jumala antaa- me jaamme. Strategian avulla vahvistetaan seurakunnan identiteettiä ja jokaisen kristityn paikkaa yhteisessä perheessä. Erityisinä painopistealueina ovat: yhteisöllisyyden vahvistaminen, lasten, nuorten ja perheiden tukeminen sekä huolen pitäminen seurakunnan köyhimmistä, yksinäisistä ja syrjäytyneistä. Samalla seurakunta sitoutuu omalta osaltaan kirkon hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi seurakuntaan hankitaan kirkon ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä.

Sievin seurakunnalla on ollut Ylivieskan seurakunnan kanssa yhteinen talousjohtajan virka, josta Sievin osuus on ollut 20 %. Ylivieskan kirkkovaltuusto on 16.8.2022 pitämässään kokouksessa päättänyt lakkauttaa Ylivieskan seurakunnan ja Sievin seurakunnan 80/20 % yhteisen viran 1.1.2023 lukien, perustaa Ylivieskaan 100 % talousjohtajan viran ja siirtää nykyisen talousjohtajan Kaisa Toivoniemen ko. virkaan. Tämän vuoksi Sievin kirkkovaltuusto lakkautti 20 % talousjohtajan viran 1.1.2023 lukien ja perusti tilalle uuden talouspäällikön viran, jonka hoitoon liittyvät nykyisen talousjohtajan viranhoitoon liittyvät tehtävät sekä toimistosihteerin tehtävät. Päätöksen myötä kirkkoneuvosto aloittaa rekrytoinnin uuteen virkaan niin, että hakuaika on voimassa 30.9. asti.

Lisäksi kirkkovaltuusto hyväksyi kirkon virka- ja työehtosopimuksesta toimituspalkkiosopimuksen kirkkoneuvoston esittämillä lisäyksillä ja myönsi Jukka Töllille eron seurakunnan luottamustehtävistä ja nimesi kirkkoneuvostoon Petri Tervamäen varajäseneksi Juha Kinnusen.