Uutislistaukseen

Mari Sorvistosta Sievin uusi talouspäällikkö

Tiedote Sievin kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksista

Sievin seurakunnassa on ollut yhteinen talousjohtaja Ylivieskan seurakunnan kanssa. Sievin osuus virasta on ollut 20 %. Ylivieskan kirkkovaltuusto on 16.8 pitämässään kokouksessaan muuttanut Ylivieskan seurakunnan talousjohtajan viran 100 %. Nykyinen talousjohtaja Kaisa Toivoniemi siirtyy hoitamaan tuota virkaa vuoden 2023 alusta alkaen. Muutoksen takia Sievin seurakuntaan on perustettu uusi talouspäällikön virka, johon sisältyy sekä talousjohtajan että kirkkoherranviraston työt. Virka on ollut avoinna syksyn aikana ja tähän virkaan uudeksi talouspäälliköksi on valittu Mari Sorvisto. Sorvisto aloittaa viranhoidon vuoden 2023 alussa. 

8.11. pitämässään kokouksessa Sievin kirkkovaltuusto vahvisti tulevan vuoden veroprosentiksi 1,85 %. Veroprosentti pysyy samana kuin kuluvana vuotena.

Sievin seurakunnassa suoritetaan marraskuun 2022 aikana kattava kirkollisen esineistön inventointi. Seurakunta on palkannut historioitsija Mikko Salon suorittamaan projektin. Salo tulee suorittamaan saman työn myös muissa Kalajoen rovastikunnan seurakunnissa vuoden 2023 aikana.

17.11.2022 11.12