Uutislistaukseen

Hallinto-oikeudelta päätös Sievin kirkkoherran viran täyttämisestä

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen Mertsi Saarelan valitukseen ja kumonnut Oulun tuomiokapitulin päätökset 15.12.2020 § 26 ja 3.2.2021 § 9.

Päätöksessä 15.12.2020 tuomiokapituli on katsonut, että kirkkojärjestyksen 6 luvun 15 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla kirkkoherran virkaa hakenut Mertsi Saarela ei ole kelpoinen kirkkoherran virkaan.

3.2.2021 tuomiokapituli antoi viranhoitomääräyksen Sievin kirkkoherran virkaan Olli Luhtaselalle.

Hallinto-oikeuden päätöksen myötä tuomiokapituli ottaa virantäytön uuteen käsittelyyn ja tekee uudelleen päätöksen hakijoiden kelpoisuudesta.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

23.11.2022 19.58