Uutislistaukseen

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

KUULUTUS

Sievin seurakunnassa toimitetaan 14.5.2023 kirkkoherranvaali.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä 23.3. kello 10--14 ja 24.3.2023 kello 15--19 kirkkoherranvirastossa, osoite Kirkkotie 7.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 14.5.2023 18 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on merkitty seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi viimeistään 5.3.2023.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 28.3.2023 kello 16.00 mennessä

kirkkoherranvirastoon, osoite Kirkkotie 7.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 28.3.2023 kello 16.01 pidettävässä kokouksessaan.

Sievi 13.3.2023

Sievin seurakunnan kirkkoherranvaalin vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Pentti Haikola

13.3.2023 16.32