Uutislistaukseen

Tiedote kirkkoneuvoston kokouksesta 21.3.

Sievin kirkkoneuvosto kokoontui seurakuntakodilla tiistaina 21.3. Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2022 tilinpäätös, joka osoitti ylijäämää 138 308 euroa. Tilikauden tulokseen ovat vaikuttaneet mm. ennakoitua suuremmat verotulot. Kirkkoneuvosto jätti tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Toiminnallisesti vuosi 2022 pystyttiin elämään alkuvuotta lukuun ottamatta ilman koronarajoituksia, mikä mahdollisti toiminnan järjestämisen jo varsin tavalliseen tapaan. Yleinen inflaatio ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan heijastelivat myös seurakunnan elämään.

Kirkkoneuvosto keskusteli seurakunnan kiinteistöjen tilasta ja päätti aloittaa kiinteistöstrategian valmistelun Sievin seurakuntaan Oulun tuomiokapitulin kustantaman asiantuntijan johdolla. Lisäksi kirkkoneuvostolle tuotiin tiedoksi työsopimusneuvottelujen tulos uudesta virka- ja työehtosopimuksesta 2023–2025. Sopimuksen palkantarkistusten keskimääräinen palkkakustannusten tasoa nostava vaikutus koko kirkon tasolla seuraa niin sanottua yleistä linjaa ja on yhteensä noin 4,5 % ensimmäisenä sopimusvuonna. Vuoden 2024 palkantarkistukset tulevat voimaan 1.2.2024 ja ovat 2,5 %, jollei aiemman sopimuksen perusteella käynnistetty kirkon palkkakilpailukyvyn tarkastelu johda siihen, että palkoista sovitaan toisin. Lisäksi on mm. sovittu kokemuslisätaulukon uudistuksesta, joka tulee voimaan 1.9.2023 lukien.

Kokouksessaan kirkkoneuvosto valmisteli myös 14.5. pidettävän kirkkoherranvaalin järjestelyjä.

23.3.2023 15.00