Uutislistaukseen

Kuulutus kirkkoherranvaalin toimittamisesta ja ennakkoäänestyksestä

KUULUTUS

Sievin seurakunnassa toimitetaan 14.5.2023 kirkkoherranvaali.

Kirkkoherranvaali alkaa kirkossa sunnuntaina 14.5.2023 klo 11 ja päättyy kello 20.

Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 7 maanantaista 8.5.2023 perjantaihin 12.5.2023, joka päivä kello 9–18.

Tämän lisäksi ennakkoäänestää voi seuraavissa paikoissa:

Ma 8.5.2023 klo 11–13 ja Pe 12.5.2023 klo 12–14 Kirjasto, osoite Haikolantie 19, 85410 SIEVI

Ti 9.5.2023 klo 10.30–12.00, Lukio, osoite Jussinmäentie 2 B, 85410 SIEVI

Ti 9.5.2023 klo 12–14 Korhosen koulu, osoite Koulukatu 8, 85310 SIEVI

Ti 9.5.2023 klo 9–11 Kiiskilän koulu, osoite Kiiskilänkylätie 74, 85470 SIEVI

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan ennakkoäänestysviikon aikana. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 9.5.2023 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta.

Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna kotiäänestykseen ilmoittautumista varten To 4.5.2023 ja Pe 5.5.2023 klo 9–16. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 044 700 1310.

Sievi 30.4.2023

Sievin seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Pentti Haikola

30.4.2023 12.30