Uutislistaukseen

Olli Luhtaselasta Sievin kirkkoherra

Sievin seurakunnassa toimitettiin kirkkoherran vaali sunnuntaina 14.5.2023. Vaaleissa ehdolla olivat 1. vaalisijalla Karkkilan seurakunnan II seurakuntapastori TM Mertsi Saarela ja 2. vaalisijalla Sievin seurakunnan vt. kirkkoherra TM Olli Luhtasela.

Vaalissa kirkkoherraksi valittiin Olli Luhtasela, joka toimii Sievin seurakunnan vt. kirkkoherrana. Hän sai eniten ääniä, yhteensä 807. Mertsi Saarelan äänimäärä oli 2.

Kirkkoherranvaalissa äänioikeutettuja oli 2771. Äänestysprosentti nousi 29,3 prosenttiin.

14.5.2023 21.37