Häät

Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus." (1. Kor. 13:13)

Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä avioliitolle pyydetään siunausta. Vihittävät jättävät yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon ja seurakunta rukoilee Jumalan siunausta avioparille. Liitto ei ole kiinni vain ihmisistä, vaan Jumala siunaa yhteistä elämää. Ilmaistessaan tahtonsa rakastaa toinen toistaan vihittävät sitoutuvat avioliittoon ja siihen, että tekevät parhaansa, jotta kumpikin voisi olla siinä onnellinen.

Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliittoon vihkimistä edeltää aina avioliiton esteiden tutkiminen. Siinä selvitetään, että aiotun avioliiton solmimiselle ei ole laissa säädettyä estettä. Tutkinta tulee tehdä vähintään seitsemän vuorokautta ennen vihkimistä, ja se on voimassa neljä kuukautta.
 
Avioliiton esteiden tutkinta tapahtuu siinä seurakunnassa, missä kihlakumppanit ovat kirjoilla tai toinen heistä on. Avioliiton esteiden tutkinnan  voi hoitaa verkossa tämän linkin kautta

Avioliiton esteiden tutkintapyynnön yhteydessä sovitaan, haluaako pari, että kuulutukset luetaan kirkossa ja laitetaanko tieto kirkollisten ilmoitusten yhteydessä lehteen ja seurakunnan verkkosivuille. Pari voi valita, missä kirkossa he haluavat kuulutukset luettavaksi. Jos kuulutukset haetaan verkossa ja pari haluaa kuulutukset lehteen, tulee heidän olla asiasta yhteydessä kirkkoherranvirastoon.

Kirkossa naimisiin

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. 

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että vihittävät ovat evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä ja rippikoulun käyneitä. Hääpari, jonka kumpikaan osapuoli ei ole evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, ei voi saada kirkollista vihkimistä. Jos toinen vihittävistä ei kuulu mihinkään kirkkokuntaan, ei kirkollinen vihkiminen ole myöskään silloin mahdollista. Maistraatissa solmittu avioliitto voidaan kuitenkin siunata kirkossa. Avioliiton solmiminen on usein luonteva paikka liittyä seurakunnan jäseneksi.

Vihkiminen voidaan suorittaa hääparin valitsemassa paikassa, kuten kirkossa, kappelissa, kotona, pihalla tai muussa tilanteeseen sopivassa paikassa. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Todistajina voivat toimia sovittaessa myös seurakunnan työntekijät. Vihkiminen on maksutonta kaikille huolimatta siitä, minkä seurakunnan jäsenenä hääpari on.

Yhteys kirkkoherranvirastoon

Vihkimispaikka, ajankohta, pappi ja kanttori tulee varata hyvissä ajoin kirkkoherranvirastosta. Varauksen voi tehdä esimerkiksi reilun vuodenkin päähän. Seurakunnan tiloja voi myös vuokrata juhlapaikaksi. 

Hääpari sopii papin kanssa vihkiharjoituksen ja tapaamisen lähelle hääpäivää. Hääpari ilmoittaa papille päätöksensä sukunimestä ja samalla kirjataan vihkimiselle kaksi todistajaa. Myös kanttori on hyvä tavata hyvissä ajoin ennen hääpäivää. Kanttorin kanssa neuvotellaan etukäteen häämusiikista ja ohjelmasta. 

 

Hääpari astelee vihkimisen jälkeen kirkon käytävää pitkin
Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Vihkiminen voi olla pienimuotoinen, intiimi tilaisuus, ja se voidaan toteuttaa myös muussa tilassa kuin kirkossa. Yhtä lailla kirkko saa täyttyä häävieraista ja perinteistä. Tähän on koottu käytännön asioita, jotka on hyvä huomioida, kun alatte suunnitella kirkkohäitä.

Häätavat kirkossa