Järvenpuolihautausmaa

Järvirannan hautausmaa, Alahautausmaa

Pekankuja , 85410  Sievi

Järvenpuolihautausmaan kävelypolku ja hautoja

Nykyisen kirkon luona on Järvenpuolihautausmaa, entisen Evijärven rannalla. Tästä hautausmaasta käytetään muitakin, epävirallisia nimiä, kuten Järvirannan hautausmaa ja Alahautausmaa.

Järvenpuolihautausmaalla ei ole varsinaisesti omaa parkkipaikkaa, vaan käytössä ovat kirkon ja seurakuntakodin parkkipaikat.

Pysäköinti
Esteetön kulku