Päätöksenteko

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Sievin seurakunnan kirkkovaltuustossa on 19 jäsentä. Valtuusto valitaan joka 4. vuosi seurakuntavaaleissa. Näissä vaaleissa ovat äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia kaikki 16 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet.

Sievin seurakunnassa kirkkovaltuusto kokoontuu keskimäärin neljä kertaa vuodessa. Valtuusto päättää mm. kirkollisveroprosentista, uusista viroista sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Kirkkovaltuusto käsittelee myös tilinpäätöksen.

Kirkkoneuvosto on seurakunnan ylin toimeenpaneva elin. Kaikki kirkkovaltuustolle tulevat asiat täytyy valmistella ensin kirkkoneuvostossa. Kirkkoneuvosto kokoontuu Sievissä keskimäärin yksitoista kertaa vuodessa. Kirkkoneuvostoon kuuluu 11 jäsentä ja puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.

Seurakunnan jäsenellä on oikeus vaikuttaa seurakuntansa toimintaan kirkollisvaalien yhteydessä joko pelkästään äänestämällä tai asettumalla itse ehdokkaaksi kirkkovaltuuston vaaleissa. Seurakunnan jäsenellä on oikeus vaikuttaa seurakunnassa tehtäviin päätöksiin ottamalla yhteyttä kirkkoneuvoston tai kirkkovaltuuston jäseniin.

Valtuuston jäseniä istuu pöytien ääressä välimatkan päässä toisistaan.
Kirkkovaltuuston tilinpäätöskokous pidettiin turvavälein 15.6.2020.