Päätöksenteko

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Sievin seurakunnan kirkkovaltuustossa on 19 jäsentä. Valtuusto valitaan joka 4. vuosi seurakuntavaaleissa. Näissä vaaleissa ovat äänioikeutettuja kaikki 16 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet.

Sievin seurakunnassa kirkkovaltuusto kokoontuu keskimäärin neljä kertaa vuodessa. Valtuusto päättää mm. kirkollisveroprosentista, uusista viroista sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Kirkkovaltuusto käsittelee myös tilinpäätöksen.

Kirkkoneuvosto on seurakunnan ylin toimeenpaneva elin. Kaikki kirkkovaltuustolle tulevat asiat täytyy valmistella ensin kirkkoneuvostossa. Kirkkoneuvosto kokoontuu Sievissä keskimäärin yksitoista kertaa vuodessa. Kirkkoneuvostoon kuuluu 11 jäsentä ja puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.

Seurakunnan jäsenellä on oikeus vaikuttaa seurakuntansa toimintaan kirkollisvaalien yhteydessä joko pelkästään äänestämällä tai asettumalla itse ehdokkaaksi kirkkovaltuuston vaaleissa. Seurakunnan jäsenellä on oikeus vaikuttaa seurakunnassa tehtäviin päätöksiin ottamalla yhteyttä kirkkoneuvoston tai kirkkovaltuuston jäseniin.

Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit ovat 13.2.2024

Kirkolliskokouksen pappis- ja maallikkoedustajat valitaan vaaleilla. Pappien ja maallikoiden edustajat valitaan erikseen hiippakunnittain. Samoin toimitaan myös hiippakuntavaltuustojen pappis- ja maallikkojäsenien vaaleissa.

Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit toimitetaan 13.2.2024.

Kirkolliskokoukseen valitaan 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa.  Maallikkoedustajien vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuustojen, seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet. Papit valitsevat kirkolliskokouksen pappisedustajat lääninrovastin johtamassa kokouksessa.

Ehdokkaita hiippakuntavaltuuston maallikkojäseneksi ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajaksi voi asettaa valitsijayhdistys. Vaalikelpoinen maallikkojäseneksi ja -edustajaksi on hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan maallikkojäsen, joka on vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimeen. Myös seurakunnan palveluksessa olevat pappeja lukuun ottamatta voivat olla ehdokkaina maallikoiden vaalissa.

Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen uusi nelivuotinen toimikausi alkaa 1.5.2024.

Vaaleissa sovelletaan 1.7.2023 voimaan tulleen uuden kirkkolain (652/2023) ja kirkkojärjestyksen (657/2023) säännöksiä

Lue lisää kirkolliskokous – ja hiippakuntavaltuustovaalistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Kirkkovaltuusto 2023–2024

Markus Nivala, puheenjohtaja

Veli-Matti Huhtala, varapuheenjohtaja

Terhi Ahokangas

Ari Ahola

Marjo Haukilahti

Irene Jokitalo

Kari Jokitalo

Susanna Kallio

Anne Kariniemi

Veli-Matti Kumara

Kirsi Nurkkala

Aino Paananen

Jukka Poikkimäki

Teuvo Pöllä

Elisabeth Säilynoja

Anne Takanen

Petri Tervamäki

Teija Tuomi

Tarja Wörlin

Kirkkoneuvosto 2023–2024

Puheenjohtaja kirkkoherra Olli Luhtasela

Varapuheenjohtaja Veli-Matti Kumara (henkilökohtainen varajäsen Anne Sormunen)

Muut jäsenet (suluissa henkilökohtainen varajäsen)

Teija Tuomi (Irene Jokitalo)

Susanna Kallio (Aino Paananen)

Petri Tervamäki (Hannu Jokitalo)

Jukka Poikkimäki (Kari Jokitalo)

Ari Ahola (Taneli Voltti)

Tarja Wörlin (Elisabet Säilynoja)

Kirsi Nurkkala (Satu Nuosmaa)

Anne Kariniemi (Juho Nuosmaa)

Terhi Ahokangas (Marjo Haukilahti)

Valtuuston jäseniä istuu pöytien ääressä välimatkan päässä toisistaan.
Kirkkovaltuuston tilinpäätöskokous pidettiin turvavälein 15.6.2020.