Hautajaiset

Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. (Psalmi 23:2) 

Läheisestä luopumisen hetki on raskas. Jeesuksen sanoman kautta meillä on kuitenkin toivo jälleennäkemisestä. Voimme siis jättää oman ja kuolleen läheisenkin Jumalan armahtaviin käsiin. Surun keskellä tärkeää on läheisten tuki. Myös seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä niin hautajaisten suunnitteluun ja toteutukseen kuin henkisen ja hengellisen tuen tarpeeseen sekä muuhun keskusteluapuun. 

Hautajaiset antavat tilan yhdessä suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen. Yhteisestä ajasta kiitollisena voidaan saattaa läheinen viimeiselle matkalle. Poisnukkunutta läheistä voi hyvästellä tutuin virsin ja raamatunkohdin. Yhteisessä rukouksessa pyydetään voimaa kaipaukseen ja suruun.

Kirkkoherranvirasto neuvoo käytännön järjestelyissä, ja siellä sovitaan siunaustilaisuuteen liittyvät asiat. Hautaukseen liittyvät maksut löytyvät hinnastosta.

Hautajaisten jälkeen seuraavana sunnuntaina kirkossa pidettävässä jumalanpalveluksessa muistetaan poisnukkuneita yhteisessä esirukouksessa ja sytyttämällä kynttilä. 

 

Läheisen kuolema - tukea suruun (suomi.fi)

Mistä tehtävistä läheisen tulee huolehtia, kun henkilö on kuollut? 

Mitä asiakirjoja tarvitaan asioiden hoitamiseen, kun läheinen kuolee? 

 

Hautojen hoito

Omaiset vastaavat haudan hoidosta, hautakivestä tai -muistomerkistä, kynttiläjätteiden ja kukkalaitteiden siivoamisesta. He voivat huolehtia siitä itse tai antaa sen seurakunnan tehtäväksi. Lisätietoa hautojen hoidosta saat kirkkoherranvirastosta.

Pyhäinpäivä

Pyhäinpäivänä sytytetään kynttilät poisnukkuneiden muistoksi. 

YouTube-video

Arkku ja kukkia
Kuva: Kirkon kuvapankki / Hannu Jukola

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Kuoleman koskettaminen paljastaa elämän rajallisuuden. Omien läheisten lisäksi tukea antaa myös seurakunta. 

Kuoleman jälkeen on toivoa

Tue lapsen surua olemalla läsnä. Salli lapsen surra ja ole avoin. 

Lapsi ja kuolema

Lapsen kuoleman suuressa surussa ei tarvitse selvitä yksin. Läheisten lisäksi sekä kotikunta että kirkko auttavat.

Lapsen kuoleman surussa ei tarvitse selvitä yksin