Avustustyö Pakistanissa

Suomen Lähetysseuran kautta.

Naisten ja tyttöjen lukutaitotyö

Vain kaksi kolmesta pakistanilaisesta osaa lukea. Naisten lukutaito on alhaisempi kuin miesten, joten he ovat riippuvaisia miehistään taloudellisesti ja sosiaalisesti. Poliittinen epävakaus ja ääriliikkeiden sotatoimet ovat lisänneet naisten turvattomuutta ja mahdollisuuksia liikkua vapaasti. 

Peshawarin hiippakunta ylläpitää kaupunki- ja esikaupunkialueiden slummeissa keskuksia, joissa järjestetään koulutusta lähiyhteisön jäsenille. Tuemme keskusten toimintaa, jotta naiset ja koulujärjestelmän ulkopuolelle jääneet lapset ja nuoret oppivat lukemaan, ja voivat parantaa itsenäisyyttään, elämänlaatuaan ja asemaansa yhteisössä.

Yhdessä Peshawarin hiippakunnan kanssa:

 • Järjestämme lukutaito- ja kädentaitokursseja.
 • Koulutamme ammattitaitoisia opettajia.
 • Järjestämme koulutusta terveydenhuollosta ja hygieniasta, jätteidenkäsittelystä, ympäristösuojelusta ja kirjanpidosta.
 • Hankimme kurssimateriaalia ja opetusvälineitä.
 • Järjestämme kursseilta valmistuneiden seurantatapaamisia.

Lasten ja nuorten koulutuksen tukeminen Pakistanissa

Pakistanin yhtenä suurena haasteena on väestön alhainen lukutaito ja valtion rajalliset resurssit koulutuksen kehittämiseen. Peshawarissa lukutaitoisia on alle puolet väestöstä. Alue on poliittisesti epävakaata ja lukutaidottomuus edesauttaa ääriliikkeiden kehittymistä.

Peshawarin hiippakunta ylläpitää oppilaitoksia, joissa eri uskontoihin kuuluvat tytöt ja pojat opiskelevat yhdessä. Tukemalla Peshawarin hiippakunnan kouluja, mahdollistamme vähävaraisten perheiden ja vähemmistöihin kuuluvien lasten peruskoulutuksen. Koulutus vahvistaa lasten elämäntaitoja ja parantaa heidän työnsaantimahdollisuuksiaan. Koulut parantavat myös tyttöjen oikeutta koulutukseen yhteiskunnassa, jossa naisten mahdollisuudet ovat rajoittuneet. Myös lasten hyvinvointi vahvistuu koulujen lastensuojelu- ja terveydenhoitotyön kautta.

Yhdessä Pakistanin kirkon Peshawarin hiippakunnan kanssa:

 • Tuemme taloudellisesti lasten koulunkäyntiä.
 • Tarjoamme opettajille ammatillista täydennys-koulutusta ja ohjausta rauhankasvatukseen. 
 • Järjestämme kouluilla toimintaa, joka tukee 
 • lasten tervettä kasvua ja vahvistaa uskontojenvälistä rinnakkaiseloa ja rauhankasvatusta. 
 • Vahvistamme oppilaiden ja opettajien keskuudessa tietoisuutta lastensuojelusta ja huumeiden käyttöön liittyvistä riskeistä palkatun kouluterveydenhoitajan ja sosiaalityöntekijän avulla.
 • Seuraamme ja kehitämme opetussuunnitelmien laatua.


Lue lisää avustustyöstä Pakistanissa.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Tue avustustyötä Pakistanissa

Pankkiyhteys

Suomen Lähetysseura
IBAN: FI25 8000 1600 0607 10
Viite: 4074472002222569  

tai
MobilePay numeroon: 69964

Keräysluvat: Manner-Suomi RA/2020/3, voimassa 3.1.2020–31.12.2020, myönnetty 3.1.2020, Poliisihallitus. Ahvenanmaa ÅLR 2019/6111, voimassa 2020, myönnetty 13.8.2019 Ahvenanmaan maakuntahallitus. Kerätyt varat käytetään vuosien 2020–2022 aikana Suomen Lähetysseuran ulkomaantyöhön.