Iina Matikainen ja Jukka Hautala

Israel

Suomen lähetysseuran kautta.

Työalue: Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka

Ajankohta: 9/2019–9/2021

Alueen erityishaasteet:
Israel ja Palestiina ovat pitkittyneen kriisin ja jäätyneen konfliktialuetta. Erityisenä haasteena on monenlaisten totuuksien, identiteettien ja narraatioiden rinnakkaiselo höystettynä globaaleilla ja Lähi-idän valtiopoliittisilla suhdannemuutoksilla.

Mitä teemme ja miksi:
Jukka tulee työskentelemään Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan aluepäällikkönä. Hän toimii suomalaisten työntekijöiden esimiehenä ja vastaa yhteisötasolta kasvavan ja vahvistuvan rauhantyön toteutumisesta Suomen Lähetysseuran strategian mukaisesti. Jukkaa inspiroi työssään erityisesti kestävästä kehityksestä nousevat kulttuuriset, sosiaaliset, taloudelliset ja ekologiset ulottuvuudet. Tuleva työ jatkaa ja laajentaa näitä teemoja, joita hän on päässyt systemaattisesti kehittämään jo vuosia nykyisessä työssään.

Iinan tuleviin tehtäviin aluetiedottajana ja Lähi-idän kummilapsityön yhdyshenkilönä kuuluu viestiminen työalueen kuulumisista ja työn tuloksista, sekä huolehtiminen työalueelle tulevista vapaaehtoisista. Työnkuva tulee tarkentumaan ennen syksyä. Tuleva työympäristö on kolmen maailmanuskonnon aitiopaikka pyhine paikkoineen ja erilaisine jännitteineen. Teologina Iina kokee tämän erityisen mielenkiintoisena. Hän haluaa työssään tuoda viestiä ruohonjuuritasolta, ja saada suomalaiset elävien tarinoiden kautta kohtaamaan ihmisiä, joita he eivät uutisissa yleensä kohtaa.
 

Tue Iina Matikaisen ja Jukka Hautalan työtä Israelissa

Pankkiyhteys

Suomen Lähetysseura
IBAN: FI25 8000 1600 0607 10
Viite: 4074472002222569  

tai
MobilePay numeroon: 69964

Keräysluvat: Manner-Suomi RA/2020/3, voimassa 3.1.2020–31.12.2020, myönnetty 3.1.2020, Poliisihallitus. Ahvenanmaa ÅLR 2019/6111, voimassa 2020, myönnetty 13.8.2019 Ahvenanmaan maakuntahallitus. Kerätyt varat käytetään vuosien 2020–2022 aikana Suomen Lähetysseuran ulkomaantyöhön.

Iina Matikainen ja Jukka Hautala yhteiskuvassa
Iina Matikainen ja Jukka Hautala