Nuoria pallopelissä

Nuorille

Nuorisotyön tehtävänä on auttaa nuorta kasvamaan uskossa ja ihmisenä. Nuorelle tarjotaan kokemuksia onnistumisista ja hyväksytyksi tulemisesta omana itsenään. Varhaisnuorisotyön tehtäviin kuuluu yhteistyössä kodin ja koulujen kanssa antaa kristillistä opetusta sekä tukea lapsen persoonallista kasvua kohti tasapainoista nuoruutta ja aikuisuutta. 

Tarjoamme erilaista toimintaa varhaisnuorille (6–14-vuotiaat) ja nuorille (14–vuotiaat ja sitä vanhemmat).

Pyrimme lujittamaan nuoren seurakuntayhteyttä ja madaltamaan kynnystä lähteä mukaan seurakunnan toimintaan. Nuorisotyön kautta lisätään nuoren luottamusta Jumalaan ja omaan itseensä niin, että hän saisi positiivisia kokemuksia yhteisöllisyyden ja lähimmäisenrakkauden elämää kantavasta voimasta. Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö linkittyy kunnan, koulujen ja järjestöjen kanssa tiiviiseen yhteistyöhön.

(Yllä oleva kuva: Kirkon kuvapankki / Sanna Krook.)

Varhaisnuorten toiminta

Varhaisnuorisotyö on 6–14-vuotiaille koululaisille suunnattua toimintaa.

Tekemistä varhaisnuorille 

 

 • Alakoulujen aamunavaukset kerran kuukaudessa/videoaamunavauksien kuvaaminen ja esittäminen

 • Kymppisynttäreiden järjestäminen Sievissä (yhteistyössä Alavieskan seurakunnan kanssa)

 • Lastenleirit ja toimintapäivät kesällä

 • Esikoululaisten vuosittainen kirkkoon tutustuminen

 • Tulevien seiskojen ryhmäytys toukokuussa

 • Seiskaleirit elokuussa

 • Sosiaalisen median sisällön tuottaminen (Videot)

 

Nuorten toiminta

Nuorten toiminta on suunnattu 14–vuotiaille ja sitä vanhemmille nuorille.

Tekemistä nuorille

 • Kerran kuussa järjestettävä nuortenilta

 • Nuorten leiri Louetilla elo-/syyskuussa

 • Koulupäivystyksiä lukiolla ja yläkoululla

 • Aamunavaukset lukiolla ja yläkoululla

 • Maata Näkyvissä –festarit

 • Mukana kouluviihtyvyyttä lisäävissä tempauksissa mm. ryhmäyttämispäivissä ja tukioppilastoiminnassa

 • Lukiokahviloiden järjestäminen ylioppilaskirjoitusten aikana, sekä muina erikseen sovittuina ajankohtina

 • Sosiaalisen median käyttö nuorisotyössä (Instalivet joka toinen torstai, sekä videot Youtube kanavalla) 


 

Isostoiminta

Isoskoulutus on luonnollinen jatko rippikoululle. Isoskoulutuksen avulla nuori oppii lisää uskosta. Hän saa tarvittavat opit ryhmän vetämiseen sekä oppii lisää itsestään. Isoskoulutus tukee nuoren kasvua ja kehitystä kohti ehjää ja positiivista minäkuvaa. Isoskoulutuksen käynyt voi toimia isosena rippikoululeireillä, lastenleireillä sekä lasten toimintapäivillä. Koulutuksesta saa myös todistuksen, josta voi olla hyötyä jatko-opinnoissa.

 

 

Ota yhteyttä