Tietosuoja

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan kaikissa EU-maissa 25.5.2018 lähtien. EU:n yleinen tietosuoja-asetus velvoittaa rekisterinpitäjiä informoimaan rekisteröityjä ja siitä, miten heidän henkilötietoja käsitellään.

Sievin seurakunta tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. Henkilörekisterien tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.

Lisätietoja henkilörekistereistä, henkilötietojen käsittelystä sekä henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet ovat saatavilla Sievin seurakunnassa.

Sievin seurakunnan tietosuojavastaava on Kristiina Harjuautti 050-438 9034, tietosuojavastaava.oulu@evl.fi, PL 122, 90101 Oulu. Käyntiosoite: Isokatu 17, 90100 Oulu.  Tietosuojayhdyshenkilönä toimii talouspäällikkö Mari Sorvisto, 040 683 6500, mari.sorvisto@evl.fi