Kaste 

Paljon onnea uudesta perheenjäsenestä!

Kasteessa on kyse Jumalan rakkaudesta ihmisiä kohtaan. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi. Jumala on aina kastetun kanssa ja pelastaa hänet kaikelta pahalta. Kasteen suoja ympäröi kastettua vielä kuoleman rajan ylikin. Ristiäisissä eli kastejuhlassa kastetun läheiset ja kummit rukoilevat ja toivovat hänelle kaikkea hyvää elämään. 

Ennen kastetta

Ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon. Siellä sovitaan kastepäivä ja paikka sekä kasteen toimittava pappi. Kastetilaisuus voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Kahvitilaisuuteen voi myös vuokrata seurakunnan tiloja. Kysy lisää kirkkoherranvirastosta.

Papin kanssa käydään ennen kastetta kastekeskustelu, jossa käydään läpi perheen toiveet ja keskustellaan muista ristiäisiin liittyvistä asioista, kuten tilaisuuden musiikista ja siitä, miten kastevieraat osallistuvat ristiäisten kulkuun.

Rekisteröinti-ilmoituksen täyttäminen

Lapsen synnyttyä vanhemmat saavat kotiinsa Lapsen tietojen ilmoittaminen -lomakkeen. Siihen vanhemmat merkitsevät lapsen tiedot. Pappi täyttää kastetta ja kummeja koskevat kohdat ja toimittaa ilmoituksen rekisteröitäväksi Oulun aluekeskusrekisteriin. Samassa kuoressa on myös ohjeita mm. nimeen ja muuhun lomakkeen täyttämiseen liittyen sekä kasteeseen.

Lapsen nimen valinta

Nimilain mukaan etunimiä saa olla enemmän kuin yksi, mutta enintään neljä. Nimi pitää rekisteröidä kolmen kuukauden sisällä lapsen syntymästä. Useimmiten lapsi kastetaan ennen sitä, mutta kastaa voi myöhemminkin.

Kummien valinta

Kastettavalla tulee olla vähintään yksi kummia. Jos lapsella on vain yksi kummi, pitää jonkun toisen paikalla olevista henkilöistä toimia kasteen todistajana. Vähintään yhden kummin pitää olla konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Heidän lisäkseen kummeina voi olla luterilaisen kirkon kasteen (lapsikasteen) hyväksyvään muuhun kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön kuuluvia henkilöitä. Mihinkään kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön kuulumaton ei voi toimia kummina. 

Kastepöydän valmistelu

Hanki kastepöydälle seuraavat asiat:

  • Valkea liina 
  • Kastemalja
  • Raamattu
  • Kynttilä 
  • Pieni valkoinen liina lapsen pään kuivaamista varten
  • Kukkia

Pappi tuo mukanaan kastekynttilän, jonka hänsytyttää kasteen jälkeen ja ojentaa vanhemmille tai kummille.

Kasteen jälkeen

Lapsi saa kasteesta kastetodistuksen. Kummeille annetaan kummitodistukset. Kaste voidaan myös merkitä vihki- tai perheraamattuun.

Ristiäisistä seuraavana sunnuntaina lapsen nimi luetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa (mikäli vanhemmat haluavat), hänen puolestaan rukoillaan, ja kirkon kastepuuhun liitetään lapsen nimellä ja kastepäivällä varustettu kastelehti. Kastelehden kiinnittämisen voi toimittaa joku perheen / suvun / kummien jäsenistä tai suntio heidän ollessa estyneenä. Kastetun vanhemmat, sisarukset, kummit ja muu suku ovat erityisen tervetulleita tähän jumalanpalvelukseen! 

Aikuisen tai nuoren kaste

Kasteen kautta kirkon jäseneksi on mahdollista tulla myös nuorena tai aikuisena, jos aiempaa kastetta ei ole. Nuoren ja aikuisen kasteeseen on kirkollisten toimitusten kirjassa oma kaavansa.

Kirkkoon kuulumaton nuori voi osallistua rippikouluun yhdessä toisten nuorten kanssa. Jos hän haluaa liittyä kirkkoon, hänet kastetaan ennen konfirmaatiota.

Alle 12-vuotias voidaan kastaa kirkon jäseneksi, jos ainakin toinen hänen vanhemmistaan tai yksi hänen huoltajistaan on kirkon jäsen. Tällöin kaste edellyttää vanhempien kirjallista suostumusta. 12–14-vuotiaan lapsen kastamiseen tarvitaan vanhempien ja kastettavan kirjallinen suostumus. 

Ennen kuin aikuinen kastetaan, pappi käy hänen kanssaan läpi kirkon uskoon, oppiin ja perinteisiin liittyviä asioita. Tätä kutsutaan kaste- eli rippikouluopetukseksi tai aikuisrippikouluksi. Aikuisrippikoulu suoritetaan joko yksityisesti tai ryhmässä, tästä lisätietoja saa seurakunnan papistolta. 

 

Pappi kastaa vauvan
Kuva: Kirkon kuvapankki

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Kastepuu Sievin kirkossa