Päätöksenteko

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Sievin seurakunnan kirkkovaltuustossa on 19 jäsentä. Valtuusto valitaan joka 4. vuosi seurakuntavaaleissa. Näissä vaaleissa ovat äänioikeutettuja kaikki 16 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet.

Sievin seurakunnassa kirkkovaltuusto kokoontuu keskimäärin neljä kertaa vuodessa. Valtuusto päättää mm. kirkollisveroprosentista, uusista viroista sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Kirkkovaltuusto käsittelee myös tilinpäätöksen.

Kirkkoneuvosto on seurakunnan ylin toimeenpaneva elin. Kaikki kirkkovaltuustolle tulevat asiat täytyy valmistella ensin kirkkoneuvostossa. Kirkkoneuvosto kokoontuu Sievissä keskimäärin yksitoista kertaa vuodessa. Kirkkoneuvostoon kuuluu 11 jäsentä ja puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.

Seurakunnan jäsenellä on oikeus vaikuttaa seurakuntansa toimintaan kirkollisvaalien yhteydessä joko pelkästään äänestämällä tai asettumalla itse ehdokkaaksi kirkkovaltuuston vaaleissa. Seurakunnan jäsenellä on oikeus vaikuttaa seurakunnassa tehtäviin päätöksiin ottamalla yhteyttä kirkkoneuvoston tai kirkkovaltuuston jäseniin.

Kirkkovaltuusto 2019–2022

Markus Nivala, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Jukka Poikkimäki, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Terhi Ahokangas         
Elvi Hautala                                                              
Hannu Jokitalo            
Juha Kinnunen                          
Veli Matti Kumara                    
Kaisu Muhola             
Laura Mäki-Ullakko                  
Kirsi Nurkkala
Samuel Paananen     
Jukka Poikkimäki        
Marja Poutanen                                                     
Marjo Puro                  
Teuvo Pöllä                                                              
Anne Sormunen                       
Anne Takanen                                                        
Petri Tervamäki                         
Sulo Timlin                   
Tarja Wörlin

Kirkkoneuvosto 2021–2022

kirkkoherra, puheenjohtaja
Veli-Matti Kumara, varapuheenjohtaja (henkilökohtainen varajäsen Anne Sormunen)
Aila Känsälä (Simo Harju)
Anne Kariniemi (Oiva Kankaanpää)
Terhi Ahokangas    (Teuvo Pöllä)
Juho Nuosmaa (Laura Mäki-Ullakko)
Sulo Timlin (Samuel Paananen)
Petri Tervamäki    (Jukka Tölli)
Hannu Jokitalo (Jari Silver)
Kaisu Muhola (Marjo Puro)
Teija Tuomi (Sirpa Viljamaa)